Wykonawca: Konsorcjum – Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner: „Altor” Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
Wartość zadania: 304 888,46 zł (brutto).
Współfinansowanie: Miasto i Gmina Ryn 152 444,23 zł.

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.