Wykonawca STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1706N, na następujących odcinkach:
a) Konopki Małe – Talki od km 3+980 do km 4+040, długość 0,060 km,
b) Ranty – Cybulki od km 12+590 do km 12+810, długość 0,220 km.

Wartość: 155 344,09 zł

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.