Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych polegających m.in. na: doświetleniu trzech przejść dla pieszych sześcioma latarniami z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni ścieralnej jezdni o łącznej długości 300 m, wymianie oraz regulacji krawężników, regulacji dojść do przejść dla pieszych z zastosowaniem płytek dla niewidomych, przesunięciu strefy oczekiwania na istniejącym azylu na al. Wojska Polskiego, montażu oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 trzeciej generacji na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2021 – sierpień 2022

Całkowita wartość inwestycji: 351 389,15 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 281 111,32 zł