Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Wartość zadania: 531 193,95 zł
Długość odcinka: 1,100 km