Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmuje m.in.: ścięcie poboczy, wykonanie nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego. wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz remont istniejących zjazdów oraz remont istniejących zjazdów. Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakładał kategorię ruchu – KR2, szerokość jezdni 5,2 m, szerokość poboczy 1,0 m. Długość odcinka to 3,542 km.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka

Okres realizacji zadania: grudzień 2021 – wrzesień 2022

Całkowita wartość inwestycji: 1 742 615,78 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 132 700,25 zł