Wykonawca robót:
Firma Budowlana „HOHLBUD” Matthias Hohl, Krzywińskie 31, 11-610 Pozezdrze
Wartość inwestycji: 228 153,42 zł (brutto).

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych 114 027,81 zł.

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji.
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych.