Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Wartość zadania: 1 774 405,75 zł (brutto)
Współfinansowanie: Gmina Miejska Giżycko 454 695,19 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 884 980,12 zł.

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.