Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie polega na przebudowie drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w msc. Kruklanki, droga powiatowa nr 1734N od km 7+375 do km 7+595 strona lewa, na długości 220 m.
Zakres zadania obejmuje:
– roboty rozbiórkowe (rozebranie krawężników betonowych i obrzeży, rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych z betonowej kostki brukowej),
– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dla pieszych
– ustawienie nowych krawężników i obrzeży,
– wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
– ustawienie tablic informacyjnych

Wykonawca:
Krzysztof Szwejk LOG
Bystry 5G, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2023 – wrzesień 2024

Całkowita wartość inwestycji: 264 720,60 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 211 776,48 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: październik 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych