Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółką z o.o., Gajewo, 11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4.
Wartość zadania: 336 333,17 zł (brutto).
Współfinansowanie: Gmina Giżycko 168 166,58 zł.

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.