Podstawowy zakres działania:

 • opracowanie planów rzeczowo – finansowych w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego, wydziałem budownictwa i geodezją w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji oraz w zakresie zgłoszeń,
 • opracowywanie i zlecanie do opracowania projektów budowlanych,
 • aplikowanie do Programów UE i krajowych o dofinansowanie inwestycji drogowych,
 • rozliczanie uzyskanych dofinansowań, sprawozdawczość i promocja projektów,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad jakością i zakresem zadań zlecanych,
 • rozliczanie rzeczowo – finansowe zrealizowanych zadań,
 • dokonywanie odbiorów robót w ramach zawartych umów,
 • dokonywanie przeglądów oraz odbiorów robót w okresie trwania rękojmi i gwarancji.


Tematy sekcji budowy dróg i mostów polecane do zapoznania się:

zrealizowane remonty i inwestycje:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy
 2. Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
 3. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn – Stara Rudówka – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643
 4. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 5. Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie
 6. Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu
 7. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie
 10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (w msc. Sołdany)
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki
 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo
 13. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie
 14. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach
 15. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku
 16. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach
 17. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku
 18. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 1
 19. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 2
 20. Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka
 1. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie
 3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych – zatoki autobusowe, chodniki:
  1. Zadanie nr 1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N w miejscowości Stara Rudówka
  2. Zadanie nr 2) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Sołdany
  3. Zadanie nr 3) Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odcinku od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej)
  4. Zadanie nr 4) Remont chodnika ul. Traugutta w Giżycku
 4. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie 1) Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka
  2. Zadanie 2) Utwardzenie drogi pow. nr 1833N Siedliska – Lipińskie w miejscowości Lipińskie
  3. Zadanie 3) Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany
 5. Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie nr 1) Remont drogi pow. nr 1710N na odcinku Lipińskie – Wydminy
  2. Zadanie nr 2) Remont drogi pow. nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin
  3. Zadanie nr 3) Remont drogi pow. nr 1791N Skop – Stara Rudówka, na odcinku Skop–Monetki
 6. Likwidacja przełomów na drogach powiatowych zamiejskich
 7. Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1738N, na odcinku gr. pow. – Kruklanki
 8. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Orłowo-Gajrowskie
 9. Remont chodnika na ul. Białostockiej w Giżycku
 10. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742N w miejscowości Boćwinka
 11. Remont drogi powiatowej 1702N na odcinku gr. pow. (Odoje) – Pańska Wola i drogi powiatowej 1942N na odcinku Zelki – gr. pow. (Stare Juchy)

utrudnienia w ruchu:

Awaria kanalizacji deszczowej w miejscowości Antonowo

W związku z awarią urządzenia kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1805N ul. Sympatycznej w miejscowości Antonowo zwracamy się o zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z drogi. Staramy się jak najszybciej usunąć awarię.

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Terminarz otwierania mostu obrotowego w 2024 r.

W zakładce Terminarz mostu obrotowego został opublikowany terminarz otwierania mostu obrotowego w 2024 r.

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Protesty rolników

W związku z protestami rolników, informuję o możliwości wystąpienia w najbliższych dniach utrudnień w ruchu drogowym na sieci dróg powiatowych w powiecie giżyckim.

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Usuwanie awarii przepustu na ul. Gdańskiej

W związku z usuwaniem awarii przepustu na ul. Gdańskiej w Giżycku, informujemy o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu od dnia 21.09.2023 r. Prosimy o zwracanie uwagi na wprowadzoną czasową organizację ruchu.

Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Uwaga! Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km – droga powiatowa nr 1740N na odcinku od dr. pow. nr 1738N do miejscowości Lipowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km”, na odcinku drogi powiatowej nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, na długości 10,700 km mogą wystąpić utrudnienia w ruchu łącznie z czasową nieprzejezdnością wybranych odcinków drogi do dnia 07.06.2023 r. […]

Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu na następujących drogach: droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) na odcinku od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, o długości 10,700 km (Gmina Kruklanki), droga powiatowa nr 1710N (Miłki […]

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy – Kożuchy Wielkie w miejscowości Kruklin – Etap II

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy – Kożuchy Wielkie w miejscowości Kruklin – Etap II” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2023 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: Przemysław Trejbszo Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, […]

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1736N oraz drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Kruklanki – Etap I

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1736N oraz drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Kruklanki – Etap I” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2023 r. Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Kierownik budowy: Adam Pistor Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko Inspektor nadzoru inwestorskiego: […]

zamówienia publiczne: