Podstawowy zakres działania:

 • opracowanie planów rzeczowo – finansowych w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego, wydziałem budownictwa i geodezją w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji oraz w zakresie zgłoszeń,
 • opracowywanie i zlecanie do opracowania projektów budowlanych,
 • aplikowanie do Programów UE i krajowych o dofinansowanie inwestycji drogowych,
 • rozliczanie uzyskanych dofinansowań, sprawozdawczość i promocja projektów,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad jakością i zakresem zadań zlecanych,
 • rozliczanie rzeczowo – finansowe zrealizowanych zadań,
 • dokonywanie odbiorów robót w ramach zawartych umów,
 • dokonywanie przeglądów oraz odbiorów robót w okresie trwania rękojmi i gwarancji.


Tematy sekcji budowy dróg i mostów polecane do zapoznania się:

zrealizowane remonty i inwestycje:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy
 2. Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
 3. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn – Stara Rudówka – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643
 4. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 5. Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie
 6. Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu
 7. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie
 10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (w msc. Sołdany)
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki
 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo
 13. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie
 14. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach
 15. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku
 16. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach
 17. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku
 18. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 1
 19. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 2
 20. Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka
 1. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie
 3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych – zatoki autobusowe, chodniki:
  1. Zadanie nr 1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N w miejscowości Stara Rudówka
  2. Zadanie nr 2) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Sołdany
  3. Zadanie nr 3) Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odcinku od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej)
  4. Zadanie nr 4) Remont chodnika ul. Traugutta w Giżycku
 4. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie 1) Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka
  2. Zadanie 2) Utwardzenie drogi pow. nr 1833N Siedliska – Lipińskie w miejscowości Lipińskie
  3. Zadanie 3) Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany
 5. Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie nr 1) Remont drogi pow. nr 1710N na odcinku Lipińskie – Wydminy
  2. Zadanie nr 2) Remont drogi pow. nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin
  3. Zadanie nr 3) Remont drogi pow. nr 1791N Skop – Stara Rudówka, na odcinku Skop–Monetki
 6. Likwidacja przełomów na drogach powiatowych zamiejskich
 7. Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1738N, na odcinku gr. pow. – Kruklanki
 8. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Orłowo-Gajrowskie
 9. Remont chodnika na ul. Białostockiej w Giżycku
 10. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742N w miejscowości Boćwinka
 11. Remont drogi powiatowej 1702N na odcinku gr. pow. (Odoje) – Pańska Wola i drogi powiatowej 1942N na odcinku Zelki – gr. pow. (Stare Juchy)

utrudnienia w ruchu:

Uszkodzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Dąbrowskiego w Giżycku

W związku z uszkodzeniem w wyniku zdarzenia drogowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Dąbrowskiego w Giżycku informuję, iż przedmiotowa sygnalizacja pracuje w trybie awaryjnym (migający sygnał żółty). Proszę kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności. Zarząd Dróg jest w trakcie prowadzenia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy na realizację naprawy. Grzegorz Moszczyński Dyrektor Zarządu Dróg powiatowych w Giżycku

Utrudnienia w ruchu – remont drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Żywki Małe-Lipowo

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km” w okresie październik-grudzień 2022 r. na drodze powiatowej nr 1740N na odcinku Żywki Małe-Możdzany-Jurkowo-Lipowo wystąpią utrudnienia w ruchu z możliwą czasową nieprzejezdnością drogi. Sygnaliści będą kierować ruchem. Przepraszamy za utrudnienia. Z poważaniem Grzegorz Moszczyński Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

zamówienia publiczne: