Podstawowy zakres działania:

 • opracowanie planów rzeczowo – finansowych w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego, wydziałem budownictwa i geodezją w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji oraz w zakresie zgłoszeń,
 • opracowywanie i zlecanie do opracowania projektów budowlanych,
 • aplikowanie do Programów UE i krajowych o dofinansowanie inwestycji drogowych,
 • rozliczanie uzyskanych dofinansowań, sprawozdawczość i promocja projektów,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad jakością i zakresem zadań zlecanych,
 • rozliczanie rzeczowo – finansowe zrealizowanych zadań,
 • dokonywanie odbiorów robót w ramach zawartych umów,
 • dokonywanie przeglądów oraz odbiorów robót w okresie trwania rękojmi i gwarancji.


Tematy sekcji budowy dróg i mostów polecane do zapoznania się:

zrealizowane remonty i inwestycje:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy
 2. Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
 3. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn – Stara Rudówka – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643
 4. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki
 5. Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie
 6. Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu
 7. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie
 10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N (w msc. Sołdany)
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki
 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo
 13. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie
 14. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach
 15. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku
 16. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach
 17. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku
 18. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 1
 19. Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 2
 20. Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka
 1. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie
 3. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych – zatoki autobusowe, chodniki:
  1. Zadanie nr 1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N w miejscowości Stara Rudówka
  2. Zadanie nr 2) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Sołdany
  3. Zadanie nr 3) Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku na odcinku od ul. Obwodowej do ul. Przemysłowej (budowa zatoki autobusowej)
  4. Zadanie nr 4) Remont chodnika ul. Traugutta w Giżycku
 4. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie 1) Wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka
  2. Zadanie 2) Utwardzenie drogi pow. nr 1833N Siedliska – Lipińskie w miejscowości Lipińskie
  3. Zadanie 3) Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany
 5. Realizacja zadań remontowych na drogach powiatowych zamiejskich:
  1. Zadanie nr 1) Remont drogi pow. nr 1710N na odcinku Lipińskie – Wydminy
  2. Zadanie nr 2) Remont drogi pow. nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin
  3. Zadanie nr 3) Remont drogi pow. nr 1791N Skop – Stara Rudówka, na odcinku Skop–Monetki
 6. Likwidacja przełomów na drogach powiatowych zamiejskich
 7. Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1738N, na odcinku gr. pow. – Kruklanki
 8. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Orłowo-Gajrowskie
 9. Remont chodnika na ul. Białostockiej w Giżycku
 10. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742N w miejscowości Boćwinka
 11. Remont drogi powiatowej 1702N na odcinku gr. pow. (Odoje) – Pańska Wola i drogi powiatowej 1942N na odcinku Zelki – gr. pow. (Stare Juchy)

utrudnienia w ruchu:

„Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” – II etap od dnia 11.08.2022 r.

*aktualizacja 11.08.2022 r. – Uwaga: ze względu na to, iż do dnia 15.08.2022 r. na odcinku al. 1 Maja od Hotelu Wodnik do skrzyżowania z ul. Kopernika będą prowadzone jedynie prace rozbiórkowe chodników, tymczasowo ruch pojazdów na tym odcinku nie będzie wstrzymany. Mając na uwadze, że podczas robót drogowych może nastąpić częściowe zajęcie jezdni, proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.


Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” od dnia 11.08.2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozpoczęciem drugiego etapu prac budowlanych.

Wyłączony z ruchu pojazdów zostanie odcinek al. 1 Maja od Hotelu Wodnik do skrzyżowania z ul. Kopernika. Jednocześnie zostanie dopuszczony ruch pojazdów na odcinku od budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku do skrzyżowania z ul. Kościuszki (wraz ze skrzyżowaniem). […]

Uwaga: od soboty tymczasowo dopuszczony ruch na ul. Kościuszki

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że Wykonawca zadania, od dnia 09.07.2022 r. (w godzinach popołudniowych) dopuści ruch na ul. Kościuszki. Mając na uwadze, że na przebudowywanym odcinku al. 1 Maja trwają ciągle roboty budowlane, prosimy o zwracanie uwagi na wprowadzone tymczasowe oznakowanie pionowe oraz na pracujących robotników i maszyny budowlane. Kierujących pojazdami prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do niechronionych uczestników ruchu. […]

Uwaga utrudnienia! – Czasowe zamknięcie odcinka ul. Moniuszki

Ul. Moniuszki w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu obrotowego zamknięta dla ruchu w dniu 09.06.2022 r. w godzinach 8:00 -14:30. Dojazd do hotelu St. Bruno możliwy ul. św. Brunona. Utrudnienia związane są z wykonaniem warstwy ścieralnej ww. odcinka ulicy. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w tym dniu (opady deszczu) termin zamknięcia ulicy może ulec przesunięciu na kolejny dzień. O zmianach będziemy informować na bieżąco. Za wynikłe […]

Utrudnienia w ruchu – ul. Tadeusza Kościuszki w Giżycku

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że od dnia 2.06.2022 r. zostanie zamknięty dojazd do Urzędu Miejskiego w Giżycku i Starostwa Powiatowego od ul. Kościuszki, a umożliwiony zostanie dojazd od al. 1 Maja od kierunku centrum. 

Utrudnienia w ruchu – ul. Moniuszki w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku” oraz zadania pn.: „Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych 3” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu na drodze nr 4435N, ul. Moniuszki w Giżycku, na odcinku 400 m od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim oraz w obszarze skrzyżowania z al. Wojska Polskiego. W ramach czasowej organizacji ruchu, podczas prowadzenia […]

UWAGA! Możliwość wyjazdu z Lidla na ul. Warszawską

Informujemy, że na czas przebudowy al. 1 Maja w Giżycku, w celu usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Wodociągowej, umożliwiono wyjazd z parkingu sklepu Lidl bezpośrednio na ul. Warszawską (przedmiotowy wyjazd oznakowany jest jako „Dostawy”). Pragniemy podziękować kierownictwu sklepu Lidl za przychylenie się do naszej propozycji. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku Grzegorz Moszczyński

Dojazd do centrum w trakcie przebudowy al. 1 Maja

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje o możliwości dojazdu do centrum następującymi trasami: 1: ul. Królowej Jadwigi -ul. Kombatantów – ul. Smętka – placem Targowym – ul. Traugutta – do al. 1 Maja, 2: ul. Hetmańską – ul. Batorego – ul. Mazurską – do ul. Kościuszki, 3: ul. Kościuszki – drogami wewnętrznymi o nawierzchni gruntowej – do ul. Suwalskiej, zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą. […]

Utrudnienia w ruchu – ul. Białostocka w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Giżyckiego 2 – Zadanie 3) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu na drodze nr 4404N, ul. Białostocka w Giżycku, na odcinku 400m w sąsiedztwie numerów 38, 39, 37. Okres realizacji: marzec-wrzesień 2022 Wykonawca: Krzysztof Szwejk LOG, Bystry 5G, 11-500 Giżycko […]

Utrudnienia w ruchu – ul. Antonowska w Giżycku

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Giżyckiego 2 – Zadanie 5) Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku ” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu na drodze nr 1805N w obszarze skrzyżowania ul. Antonowskiej z ulicami Wiejska i Zachodnia. Okres realizacji: marzec-wrzesień 2022 Wykonawca: Krzysztof Szwejk LOG, Bystry 5G, 11-500 Giżycko Kierownik budowy: […]

Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku – ETAP I

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” od dnia 19.04.2021 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem al. 1 Maja na odcinku od budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku do skrzyżowania z ul. Kopernika (bez skrzyżowania). Planowane wznowienie ruchu na przedmiotowym odcinku: lipiec 2022 r.

zamówienia publiczne: