Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych polegających m.in. na: doświetleniu dwóch przejść dla pieszych czterema latarniami z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi LED oraz wykonaniu strefy przejściowej o zmniejszającym się natężeniu światła na drodze powiatowej nr 1734N, przebudowie skrzyżowania, ustawieniu krawężników betonowych, wykonaniu chodnika o łącznej długości 34 m wraz zastosowaniem płytek dla niewidomych na dojściach do przejść dla pieszych, montażu oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 trzeciej generacji na tle fluorescencyjnym w tym również znaków aktywnych D-6 z funkcją „kroczący ludzik” oraz wykonaniu oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: październik 2021 – sierpień 2022

Całkowita wartość inwestycji: 206 119,00 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 119 162,40 zł