Przedmiotem zadania jest likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze powiatowej nr 1829N na odcinku od mostu przez Kanał Kula do skrzyżowania z drogą powiatową 1718N, od km 1+718 do km 1+798, o długości 0,080 km.

Zakres zadania obejmuje: ścięcie pobocza, frezowanie profilacyjne, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego.
 

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki
 

Okres realizacji: maj – czerwiec 2022
Wartość zadania: 49 770,72 zł
Długość odcinka: 0,080 km
 

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji