Wykonawca: Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry.
Wartość zadania: 92 589,48 zł (brutto).

>> Powrót do listy zrealizowanych zadań.