Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592

Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 1803N w lokalizacji robót od km 9+770 do km 13+230, długości 3,460 km. Zakres zadania obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów.

Wartość: 1 669 582,07 zł

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. w Suwałkach, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki
Kierownik budowy: Dariusz Baranowski

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Łukasz Borsuk tel. 87 429 34 26

Okres realizacji: lipiec-listopad 2021

yest

 

Wielkość czcionki
Kontrast