Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Węgorzewska 4
tel/fax: (87) 429 34 26
e-mail: zdp@gizycko.starostwo.gov.pl
z.d.p.gizycko@pro.onet.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPGizycko/SkrytkaESP

 


Obwód Drogowy
11-500 Giżycko, ul. Suwalska 19
tel. (87) 428 15 82