Informacja w sprawie prac interwencyjnych w zakresie zieleni w mieście Giżycko

Mając na uwadze poruszenie w mediach społecznościowych dotyczące prowadzonych prac utrzymaniowych na ulicach powiatowych w Giżycku informuję, że nie dokonujemy zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew. Wykonywane są jedynie niezbędne prace interwencyjne (z zachowaniem szczególnej ostrożności i zwróceniem uwagi na występowanie gniazd i lęgów ptasich), polegające na usuwaniu odrostów i gałęzi zasłaniających oznakowanie pionowe (szczególnie przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach) oraz przycinaniu gałęzi, utrudniających poruszanie się pieszym i rowerzystom. Likwidacja zagrożeń i prowadzenie prac interwencyjnych w tym kierunku jest m.in. naszym ustawowym obowiązkiem.
Wyciąganie pochopnych wniosków i kierowanie obraźliwych wpisów w kierunku pracowników Zarządu Dróg Powiatowych uważam za niesprawiedliwe i krzywdzące.

Z poważaniem
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Grzegorz Moszczyński

Zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.