Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy – Kożuchy Wielkie w miejscowości Kruklin – Etap II

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania
pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy – Kożuchy Wielkie
w miejscowości Kruklin – Etap II” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu.

Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2023 r.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie,
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Kierownik budowy: Przemysław Trejbszo

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Barbara Dadełło

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.