Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na sieci dróg powiatowych w latach 2019 – 2022 oraz zadaniach będących w trakcie realizacji

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH W LATACH 2019 – 2022

W latach 2019 – 2022 na sieci dróg powiatowych zostało wykonanych 65 zadań inwestycyjnych i remontowych na kwotę 48 138 513,82 zł, w tym:

  • koszt zrealizowanych zadań inwestycyjnych wyniósł 30 258 549,55 zł,
  • remontowych 17 879 964,27 zł,
  • 8 dokumentacji projektowych na łączną kwotę 492 655,30 zł.

Ogółem, w tym okresie na sieci dróg powiatowych wykonano 37,3 km nawierzchni bitumicznych.

W trakcie realizacji (rozpoczęte zadania 2022 r.) znajduje się:

  • Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km

Wartość realizowanego zadania wynosi 16 892 005 zł.

  • Wykonanie 4 dokumentacji projektowych o wartości 564 000 zł.

 

 

OGÓŁEM ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2019-2022
ORAZ BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI

Wartość zadań inwestycyjnych – 47 150 554,40 zł
(w tym 13 zadań związanych poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych o wartości 2 546 709,96 zł).
Wartość zadań remontowych – 17 879 964,27 zł
Wartość dokumentacji projektowej – 1 056 655,30 zł
(ilość – 12 szt.)
Ogółem: 66 087 173,97zł

Ilość zadań inwestycyjnych i remontowych – 66

Długość nowych nawierzchni bitumicznych – 55,5 km

Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych i będących w trakcie realizacji zadań dostępne są w prezentacji (kliknij aby pobrać).

Zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.