Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na sieci dróg powiatowych w latach 2020 – 2022 oraz zadaniach będących w trakcie realizacji

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH
W LATACH 2020 – 2022

W latach 2020 – 2022 na sieci dróg powiatowych zostało wykonanych 46 zadań inwestycyjnych i remontowych na kwotę 41 426 238,99 zł, w tym:

  • koszt zrealizowanych zadań inwestycyjnych wyniósł 24 932 031,86 zł,
  • remontowych 16 494 207,13 zł
  • 7 dokumentacji projektowych na łączną kwotę 458 255,30 zł.

Ogółem, w tym okresie na sieci dróg powiatowych wykonano  31,5 km nawierzchni bitumicznych.

W trakcie realizacji (rozpoczęte zadania 2022 r.)  znajduje się:

  • Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km

Wartość realizowanego zadania wynosi 16 892 005 zł.

  • Wykonanie 4 dokumentacji projektowych o wartości 564 000 zł.

OGÓŁEM ZADANIA  ZREALIZOWANE  W LATACH 2020-2022
ORAZ BĘDĄCE W TRAKCIE REALIZACJI

Wartość zadań inwestycyjnych      –      41 824 036,86 zł

(w tym 13 zadań związanych poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych o wartości  2 546 709,96 zł).

Wartość zadań remontowych           –    16 494 207,13 zł

Wartość dokumentacji projektowej  –     1 022 255,30 zł

(ilość – 11 szt.)

Ogółem:   59 340 499,29 zł

Ilość zadań inwestycyjnych i remontowych  –  47

Długość nowych nawierzchni bitumicznych – 49,7 km

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych i będących w trakcie  realizacji zadań dostępne są w prezentacji (kliknij aby pobrać).

 

Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg powiatowych
w Giżycku

Zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.