Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km

mogą nastąpić utrudnienia w ruchu na następujących drogach:

  1. droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) na odcinku od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, o długości 10,700 km (Gmina Kruklanki),
  2. droga powiatowa nr 1710N (Miłki – Lipińskie – Wydminy) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 656 do miejscowości Szczepanki o długości 2,200 km (Gmina Miłki),
  3. droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) w msc. Gawliki Wielkie o długości 1,800 km (Gmina Wydminy),
  4. droga powiatowa nr 1833N (Kruklin – Siedliska – Lipińskie) na odcinku Kruklin – Siedliska o długości 2,000 km (Gmina Giżycko),
  5. droga powiatowa nr 1733N (gr. pow. – Knis – Ryn) na odcinku granica powiatu – Knis o długości 1,500 km (Gmina Ryn)

 

Okres realizacji: kwiecień – listopad 2023 r.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie,
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Kierownik budowy: Anatol Maksimiuk

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Maciej Domysławski

 

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

 

Zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.