Wyciąg z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013-2020