Uwaga! Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km – droga powiatowa nr 1740N na odcinku od dr. pow. nr 1738N do miejscowości Lipowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km”, na odcinku drogi powiatowej nr 1740N (dr. pow. nr 1738N Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, na długości 10,700 km mogą wystąpić utrudnienia w ruchu łącznie z czasową nieprzejezdnością wybranych odcinków drogi do dnia 07.06.2023 r.

Proszę o zwracanie uwagi na wprowadzane odcinkowo czasowe zmiany w organizacji ruchu, w szczególności na oznakowanie pionowe oraz zalecenia osób kierujących ruchem.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie,
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Kierownik budowy: Anatol Maksimiuk

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Maciej Domysławski

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

 

Zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.